Adatkezelési Szabályzat

KREATÍV-S 7000 Kft. (székhelye: 7030 Paks, Hegyhát utca 3., adószám: 11294010-2-17, cégjegyzékszám: 17 09 003074, e-mail cím: info@konyvelom.hu, a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozás) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT HASZNÁLJUK?

Személyes adatait a tevékenységünk végzéséhez szükséges mértékben gyűjtjük össze és használjuk fel, annak érdekében, hogy magas színvonalú személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk.

Különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk Önről, többek között:

 • azonosító adatok (például név, személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, állampolgárság, születési hely és dátum, IP cím);
 • kapcsolat felvételi adatok (például postacím és e-mail cím, telefonszám);
 • családra vonatkozó adatok (például családi állapot, gyermekek száma);
 • adózási státusz (például adóazonosító, adózási státusz);
 • foglalkoztatási adatok (pl. foglalkozás, munkáltató neve, elhelyezkedése);
 • banki, pénzügyi és tranzakciós adatok (például hitelkártya-szám, bankszámlaadatok, fizetési adatok);
 • az Ön, szokásaihoz és preferenciáihoz kapcsolódó adatok:
 • a termékeink, szolgáltatásaink és tranzakciós adataik felhasználásával kapcsolatos adatok;
 • a velünk való kapcsolattartás adatainak forrásai: fiókjaink (kapcsolat felvételi jelentések), internetes weboldalaink, alkalmazásaink, szociális média oldalaink, találkozó, hívás, chat, e-mail, interjú, telefonbeszélgetés;

Amennyiben a jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges, ezek az adatok az Ön beleegyezése nélkül is feldolgozásra kerülhetnek.

Soha nem dolgozunk fel faji vagy etnikai származásra vonatkozó információt, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai hitre, szakszervezeti tagságra vonatkozó információt, genetikai adataival, egészségügyi adataival vagy a szexuális orientációjával kapcsolatos személyes adatokat, kivéve, ha jogszabály írja azt elő számunkra.

Az adatbázisaink ellenőrzéséhez vagy kiegészítéséhez az általunk felhasznált adatokat közvetlenül Öntől vagy az alábbi forrásokból szerezhetjük be:

 • a hivatalos hatóságok által rendelkezésre bocsátott kiadványok/adatbázisokból (pl. hivatalos folyóiratok);
 • vállalati ügyfeleink és/vagy fiókjaik és leányvállalataik vagy a szolgáltatóktól;
 • harmadik felek, például hitelminősítő ügynökségektől és csalást megelőző ügynökségektől vagy adatközvetítőktől az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;
 • weboldalak / közösségi média, amelyek az Ön által közzétett információkat tartalmazzák (például saját weboldalán vagy közösségi média oldalán); és
 • harmadik felek által nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. Amennyiben üzemeltetünk fórumot, úgy a fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük. A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra használjuk fel.

MIÉRT ÉS MI ALAPJÁN TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA?

1. a) Jogi és szabályozási kötelezettségeinknek való megfelelés :

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében.

1. b) Szerződéskötés vagy szerződéskötést megelőző lépések megtétele az Ön kérésére :

Alkalmazandó Önre abban az esetben, ha egyéni ügyfélként kezeljük :

A személyes adatait a szerződésünk megkötésére és végrehajtására használjuk, többek között:

 • értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk-e kínálni, és milyen feltételek mellett;
 • tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • vitás kérdések kezelése (például adósságbehajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira
 • az Ön mobilitásának biztosítsa és megkönnyítse, lehetővé téve Önnek, hogy könnyen hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz közvetlenül az okostelefonján vagy mobil alkalmazáson keresztül, továbbá
 • számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

Alkalmazandó, amennyiben Ön vállalati ügyfelünk alkalmazottja :

 • értékeljük, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást tudunk-e kínálni, és milyen feltételek mellett;
 • tájékoztatást nyújtunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • vitás kérdések rendezése (például adósság behajtás), és segítségnyújtás válaszadás az Ön kéréseire és panaszaira
 • olyan digitális platform biztosítása, amely lehetővé teszi (i) hogy könnyedén hozzáférhessen bizonyos szolgáltatásokhoz az okostelefonján;
 • számlák és nyugták kezelése és korrigálása.

1.c) Jogos érdekeink teljesítése érdekében

Az Ön személyes adatait a termékeink vagy szolgáltatásaink kialakítása és fejlesztése, a vállalati ügyfelek szerződéses kapcsolatának kezelése érdekében, kockázatkezelésünk javítása és jogaink védelme érdekében kezeljük, beleértve:

 • tranzakciók igazolása;
 • csalásmegelőzés;
 • megelőző kampányok,
 • IT menedzsment, beleértve az infrastruktúra kezelését és az üzleti folytonosságot továbbá az informatikai biztonságot;
 • egyedi statisztikai modellek létrehozása az egyedi tranzakciók elemzése alapján
 • aggregált statisztikák, tesztek és modellek létrehozása a kutatás és fejlesztés területén, a cégünk kockázatkezelésének javítása, illetve a meglévő termékek és szolgáltatások javítása vagy újak létrehozása érdekében;
 • a kínálatunknak személyre szabása:
 • termékeink vagy szolgáltatásaink minőségének javítása (beleértve a kliensek elégedettségi felméréseit);
 • olyan termékek vagy szolgáltatások hirdetése, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és profiljának.

Ezt az alábbi módon érhetjük el :

o jövőbeni és jelenlegi ügyfeleink szegmentálása;

o a szokások és preferenciák elemzése a különféle csatornákon (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása stb.);

az Ön által birtokolt/használt termékek vagy szolgáltatások összepárosítása egyéb adatokkalal, amelyek rendelkezésünkre álllnak Önről.

Az Ön választásának tiszteletben tartása, ha beleegyezését kértük egy konkrét adat feldolgozásához:

Bizonyos esetekben beleegyezését kell, hogy adja adatainak feldolgozásához, például:

 • amennyiben a fenti célok automatizált döntéshozatalhoz vezetnek, amely joghatásokat vált ki vagy jelentősen érinti Önt. Ezen a ponton külön tájékoztatjuk Önt az érintett logikáról, valamint az ilyen jellegű feldolgozás jelentőségéről és tervezett következményeiről;
 • ha további adatfeldolgozásra van szükség a c. ponttól eltérő célokra, akkor értesítjük Önt, és szükség esetén megkérjük a beleegyezését.
 • Más cégek kínálatának személyre szabása olyan termékek vagy szolgáltatások reklámozásával, amelyek megfelelnek az Ön helyzetének és a profiljának, amelyet az alábbi módon végzünk:

– jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink szegmentálása;

– a szokások és preferenciák elemzése a különféle csatornákon (fiókjainkban történt látogatások, e-mailjeink vagy üzeneteink, weboldalaink látogatása stb.);

– az Ön által birtokolt/használt termékek vagy szolgáltatások összepárosítása egyéb adatokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak Önről.

KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMELYES ADATAIT?

A fent említett célok elérése érdekében személyes adatait csak az alábbi személyeknek adjuk ki:

 • a szolgáltatásokat a mi nevünkben nyújtó szolgáltatók;
 • független ügynökök, közvetítők vagy brókerek, banki és kereskedelmi partnerek, amelyekkel rendszeres kapcsolatban vagyunk,
 • pénzügyi vagy igazságügyi hatóságok, állami vagy központi szervek, kérésre és a törvény által megengedett mértékben;
 • egyes szabályozott szakemberek, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálók számára.

HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha bármilyen kérdése merülne fel az Ön személyes adatai használatával kapcsolatban a jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztató alapján, kérjük, küldjön levelet vagy e-mailt a Vállalkozás által megjelölt bármely elérhetőségre.

A Vállalkozás által kezelt adatok köréről, azok felhasználásáról további kiegészítő tájékoztatást az Adatvédelmi Szabályzatban olvashatnak, amely megtalálható a www.konyvelom.hu weboldalon valamint a Vállalkozás székhelyén.

Ha szeretne többet megtudni a cookie-król és a Biztonságról, kérjük, olvassa el a Cookie- kre vonatkozó szabályzatot amely megtalálható a www.konyvelom.hu weboldalon valamint a Vállalkozás székhelyén.